Salmenta-baldintzak

Salmenta-baldintza hauek aplikatuko dira Sabino Arana Fundazioak saltzen diren produktuen salmentan.

Mesedez, baldintzak ondo irakurri zure eskaria egin baino lehen. Eskaria egitearekin batera ondartutzat emango dira ondorengo baldintzak.

 

1. Faktura digitala

Zure erosketen faktura elektronikoak jasotzea onartzen duzu. Faktura elektronikoak PFD formatuan emango dira. Halaber, zure fakturaren paperezko kopia jaso dezakezu helbide elektroniko, txat edo doako telefono bidez. Horiek denak gure webgunean dituzu.

 

2. Eskarian atzera egiteko 14 eguneko epea, salbuespenak eta adostasunaren legezko bermea

LEGEZKO BERMEA

Ondoren adierazitako salbuespenen bat ematen denean salbu, eskarian atzera egin ahalko duzu, arrazoirik eman beharrik gabe, erosketa egiten denetik 14 egun naturaleko epean.

Xede horrekin, zure eskarian atzera egin nahiko duzula jakinarazi beharko duzu lopd@sabinoarana.eus. helbide elektronikoan.

ATZERA EGITEAREN ONDORIOAK

SAFek produktuaren prezioa itzuliko dizu, atzera egiteko eskaria jasotzen dugunetik ondorengo 14 egunen barruan. SAFek erosketan erabilitako ordainketa-era berbera erabiliko du dirua itzultzeko, berariaz beste bitarteko bat adosten denean salbu. Edozein kasutan, diruaren itzulketarekin ez zaizu inolako tasarik ezarriko.

ATZERA EGITEAREN SALBUESPENAK

Ez da atzera egiteko eskubiderik izango zerbitzua osorik eman bada, hau da, SAFek zerbitzua osorik eman badu eta, zerbitzua eskatzeko orduan zerbitzu hori jasotzea eta zerbitzua hasten denetik aurrera atzera egiteko ezintasuna onartu baduzu.

 

3. Eskariak ematea

Bezeroak hitzematen du helbide bat emango duela eskaria ohiko ordutegi barruan entregatu ahal izateko. Baldintza hau betetzen ez bada, SAFek ez du erantzukizunik izango eskatutakoa berandu iristen bada edo entregatzerik ez badago.

Bezeroaren etxean produktua jasotzeko epeak:

Produktua emateko epeak, eskaria gure biltokitik ateratzen denetik, ondorengoak dira:

  • Bidalketak Penintsula barruan eta Balear Irletara – 4 edo 5 lan egun.
  • Bidalketak Kanariar Irletara – 5etik 7ra bitarteko lan egun.
  • Nazioarteko bidalketak – 8tik 12ra bitarteko lan egun.

Entrega-epeak alda daitezke SAFen borondatearekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, eta hauek izan daitezke grebak, gorabehera klimatologikoak, desordena publikoak, zirkulazio-istripuak, etab.

 

4. Produktuen eskuragarritasuna

Produktuen eskaera guztiak horien eskuragarritasunaren mende daude. Ildo horretan, hornidurari dagokionez zailtasunak sortzen badira, edo stockean dagoen artikulurik ez badago, SAFek eskubidea izango du kalitate eta balio bereko edo handiagoko ordezko produktuei buruzko informazioa emateko, zuk libreki agindu ahal izango baituzu. Ordezko produktu horiek eskatu nahi ez badituzu, ordaindu duzun edozein kopuru itzuliko dizugu.

SAFek beretzat gordetzen du edozein produktu DENDA BIRTUALetik edozein unetan kentzeko eta edozein material edo eduki kentzeko edo aldatzeko eskubidea. Nahiz eta SAFek ahal duen guztia egingo duen eskaera guztiak beti izapidetzeko, salbuespenezko inguruabarrak egon daitezke, eskaera onartu ondoren eskaeraren bat izapidetzeari uko egitera behartzen gaituztenak; beraz, edozein unetan egiteko eskubidea gordetzen dugu, eta guk baino ezin dugu hori erabaki.

SAF ez da zure aurrean edo hirugarren baten aurrean erantzulea izango edozein produktu DENDA BIRTUALetik kentzeagatik, produktua saldu den edo ez alde batera utzita, DENDA edo Web Orriko edozein material edo eduki kendu edo aldatu den, edo behin onarpena bidalita eskaera bat izapidetzeari uko egiteagatik.

 

5. Prezioak

Prezio guztietan sartuta daude legearen arabera aplikatu behar diren zergak (BEZa).

 

6. Ordaintzeko moduak

Ondorengo bitartekoak onartzen dira erosketak ordaintzeko: Visa, MasterCard, American Express eta PayPal.

 

7. Gure bermea

SAFek bere produktuentzat eskaintzen duen bermearen termino eta baldintzak ezberdinak izan daitezke erosketa egiten duen pertsonaren arabera: «kontsumitzaile» izan edo « bere lanbidearen barruan aurreikusten diren helburuetarako jarduten duen pertsona », betiere Europako Parlamentuaren eta Europako Kontseiluaren 1999/44/CE Zuzentarauan jasotakoarekin ados.

Produktu bat «kontsumitzaile» gisa erosten baduzu, legeak aurreikusten bermearen eskubidea duzu. Horren arabera, ondasuna kontratuan jasotakoaren arabera eman beharko da, legeak horretarako derrigorra ezartzen dio saltzaileari ( Legezko Bermea).

SAF ez da izango hirugarrenek eskainitako merkataritza-bermean aurreikusitako betebeharrak betetzearen erantzule.

 

8. Legeria aplikagarria

Baldintza hauek beteko dira eta interpretatuko dira Espainiako Erresumako legeen arabera. Parte biek adosten dute Bilboko auzitegietako jurisdikzioaren mende geratzen garela eta, beraz, baldintza hauen inguruan kontsumitzaile gisa dituzun eskubideak baliatu ahalko dituzu Espainian zein Europako Batasuneko zure Estatu Kidean. Kontsumitzailea bazara eta zure ohiko bizitokia Europako Batasunean baduzu, bizi zaren herrialdeko legeriak eman ahal dizun babesa ere izango duzu.

 

9. Nazioarteko araudia

Europako Batasunekoak ez diren herrialdeetako muga-zergek eta aduanek eragindako gastuak ez daude sartuta produktuaren prezioan.

Paketeak bidaltzeari buruzko nazioarteko araudiak legez behartzen du bidaltzailea faktura ofizial baten hiru kopia eranstera, bidalketari laguntzeko dokumentazio gisa, eta hori gabe ez da onartzen izapidera egindako bidalketarik. Helmugako herrialdeko aduana-agintariek salgaiak iristen direnean kalkulatuko dituzte, dokumentazio horretatik abiatuta, aplikatu beharreko legezko tasak. Bezeroak eskatutako zenbatekoa ordaindu beharko du, agintari horiei eskatu ondoren.

 

10. Salmenta-baldintzen aldarazpena

Gure webgunean, gure politiketan eta gure baldintzetan aldaketak egiteko eskubidea gordetzen dugu, salmenta-baldintza hauek barne, edozein unetan. Zure eskaera egiten duzun unean indarrean dauden termino eta baldintzen, politiken eta salmenta-baldintzen mende geratuko zara, baldin eta, legez edo agintari publikoek eskatuta, baldintza eta baldintza politiko horiek edo salmenta-baldintza hauek aldatu behar ez badira (kasu horretan, aldaketa horiek aplikagarriak izan litezke aurretik egindako edozein eskaeratan). Baldintza hauetakoren bat baliogabetzat, baliogabetzat edo eraginkortasunik gabeko arrazoiren batengatik jotzen bada, baldintza hori baztertutzat joko da, eta deklarazio horrek ez du eraginik izango gainerako baldintzen baliozkotasunean eta galdagarritasunean.

 

11. Uko egitea

Salmenta-baldintza hauek betetzen ez badituzu, eta SAFek une horretan eskura dituen eskubideak egikaritu ez baditzake ere, SAFek eskubide eta akzio horiek erabili ahal izango ditu salmenta-baldintza hauek betetzen ez dituzun beste edozein alditan.

 

12. Adingabeak

Espainiako Zuzenbide Zibila betez, ez diegu adingabeei produkturik saltzen.

 

13. Gure datuak

Sabino Arana Fundazioa (SAF)
G48275077
Mandobide 6 – 3º
48007 Bilbao (Bizkaia)
Datuen babeserako kontaktua: lopd@sabinoarana.eus